Цінність плаценти оцінюють у 50 тисяч доларів

Незважаючи на значний інтерес до плаценти з давніх-давен у різних
народів, плацента залишається найменш дослідженим органом людини. Ми
знаємо, що в давнину плаценту використовували як ранову пов’язку, що значно
прискорювала загоєння ран, а також у різноманітних псевдорелігійних обрядах.
На сьогоднішній день значний внесок у розширення вчення про плаценту
зробила британська організація «Центр дослідження трофобласту (Centre For
Trophoblast Research) та професор кембриджського університету Й.В. Лоук
(Y.W. Loke). Власне сучасними дослідженнями показано, що багато медичних
проблем, з якими дитина стикається у житті, зумовлені дисфункцією плаценти,
що мала місце під час її внутрішньоутробного розвитку. І хоча в більшості
випадків плаценту утилізовують після пологів як медичні відходи, свідомі
батьки в різних країнах світу дедалі частіше просять зберегти цей цінний
біологічний матеріал для потреб родини.
Вже достеменно відомо, що цінністю володіють такі компоненти
плаценти як пуповинна кров і амніотична мембрана. Але вчені досліджують
біологічні властивості та можливості клінічного застосування й інших частин
плаценти.
Як свіжі, так і заморожені тканинні препарати плаценти щоденно
використовуються для лікування ран, а також в офтальмології, гінекології,
ортопедії, урології.
Надзвичайно цінними є мезенхімальні стовбурові клітини, які можна
виділити з тканини плаценти, амніона, хоріона й вартонового гелю пупкового
канатика. Станом на 2019 р. зареєстровано близько 150 міжнародних клінічних
досліджень, у яких застосовують мезенхімальні стовбурові клітини в цілях
регенеративної терапії, і перинатальні тканини (пупковий канатик, плацента,
пуповинна кров) найчастіше слугують їх джерелом.
В амніоні, одній із оболонок плаценти, нещодавно виявлено ще один вид
стовбурових клітин – епітеліальні клітини-попередники, що володіють
особливим потенціалом для відновлення шкіри й уражених слизових оболонок.
Позаклітиннй матрикс плаценти може використовуватися як каркас в
тканинній інженерії для вирощування інших тканин та фрагментів органів.
Враховуючи всі можливості клінічного застосування, на медичному
ринку плаценту оцінюють в 50 тис доларів.

За матеріалами:

https://parentsguidecordblood.org/en/news/what-is-your-placenta-worth

В Україні перший і єдиний ISO-акредитований Кріобанк, створений
при Інституті клітинної терапії, є беззаперечним лідером із персонального
довготривалого зберігання плаценти. На сьогоднішній день Інститут
клітинної терапії пропонує своїм клієнтам широку лінійку ексклюзивних
біопрепаратів, виготовлених із плаценти, що підійдуть всім членам
родини