Досягнення ІКТ у 2018 році

Зустрівши з ентузіазмом Новий 2019 рік, на який команда Інституту клітинної терапії запланувала багато амбітних проектів, хочемо ще раз підсумувати наші досягнення в минулому році.

1) Інститут клітинної терапії – лідер на українському медичному ринку послуг кріоконсервування клітин і тканин людини.
На сьогоднішній день Кріобанк Інституту клітинної терапії володіє методиками заморозки стовбурових клітин пуповинної крові, пуповини, плаценти, виділення і культивування мезенхімальних стовбурових клітин із різних джерел, в тому числі хондроцитів (клітин хряща) та ін. В рамках клінічних випробувань Кріобанк Інституту клітинної терапії надає клітинні і тканинні трансплантати провідним науково-дослідним інститутам АМН України та державним клінікам країни.

2) Інститут клітинної терапії в черговий раз підтвердив відповідність високим міжнародним стандартам якості ISO 9001: 2015.
Кріобанк Інституту клітинної терапії – єдиний банк пуповинної крові і один з небагатьох медичних центрів України, акредитований відповідно до високого міжнародного стандарту якості ISO. Всі підрозділи Інституту клітинної терапії проходять регулярні аудити на відповідність міжнародним стандартам якості ISO, що є додатковою гарантією високої якості наших послуг для клієнтів.

3) Представники Інституту клітинної терапії взяли участь у науковій зустрічі Міжнародного товариства стовбурових клітин плаценти (International Placenta Stem Cell Society (IPLASS).
З 2013 р. Інститут клітинної терапії – член Міжнародного товариства стовбурових клітин плаценти. Наукові співробітники Кріобанку щорічно беруть участь у роботі міжнародних конференцій, організованих даними Співтовариством, і в 2014 р. удостоювалися нагороди від IPLASS за серію робіт із дослідження біологічних властивостей стовбурових клітин плаценти. У 2018 р. в місті Берн, Швейцарія відбулася П’ята наукова зустріч Міжнародного товариства стовбурових клітин плаценти, в програму якої увійшли аж 3 доповіді наукових співробітників Кріобанку.

4) Початок наукового співробітництва з Інститутом молекулярної генетики Академії наук Чехії.
У серпні 2018 р. в Празі (Чехія) відбулася наукова зустріч представників Інституту клітинної терапії і співробітників лабораторії вірусної і клітинної генетики Інституту молекулярної генетики Академії наук Чехії. Вченими обговорювалися питання вивчення ролі деяких генів у мезенхімальних стовбурових клітинах на різних біологічних моделях і досягнуто домовленості про спільні дослідження.

5) Дві статті колективу авторів Інституту клітинної терапії опубліковані в престижних міжнародних журналах Cytometry Part A та Oncology Letters.
На міжнародному науковому майданчику професійний рівень вченого або лабораторії визначається статусом наукових журналів, які приймають до друку їх роботи. Серед міжнародних видань, які публікували результати наукових досліджень Інституту клітинної терапії – журнали Placenta (імпакт-фактор – 2,8), BioMed Research International (імпакт-фактор – 2.583), Experimental and Therapeutic Medicine (імпакт-фактор – 1,56). А в 2018 р. наші статті були надрукувані в міжнародних рецензованих журналах – Cytometry Part A (імпакт-фактор – 3,26), Oncology Letters (імпакт-фактор – 1,6).

6) Виконання міжнародного грантового проекту COST action CA17116 Європейської кооперації з науки і технологій.
Кріобанк Інституту клітинної терапії отримав міжнародний грант від Європейської кооперації з науки і технологій (European Cooperation in Science and Technology (COST) на реалізацію наукового проекту COST action CA17116 з дослідження стовбурових клітин плаценти. Європейська кооперація з науки і технологій з 1971 р. отримує фінансування від Європейського Союзу на реалізацію найбільш перспективних наукових досліджень.

7) Підвищення кваліфікації співробітників Кріобанку в Україні та Великобританії.
У 2018 р. співробітники Кріобанку пройшли стажування за напрямками «Інновації у клітинній біології» (м. Київ) та «Редагування геному: дизайн експерименту з системою CRISPR-Cas9» (м. Київ), а також за програмою уоркшопу «PHE and ECACC Advanced Cell Culture: A Practical Approach workshop» (м. Лондон, Англія).

8) Участь в ХI міжнародній Парнасівській конференції.
Представник Лабораторії клітинних культур Інституту клітинної терапії виступив з усною пленарною доповіддю на тему «Ідентифікація env генів ретровірусів в геномі Gallus gallus і аналіз їх експресії в період раннього ембріогенезу” на ХІ міжнародної Парнасівській конференції (Київ, 2018).

9) Видання наукового журналу «Клітинна і органна трансплантологія».
У 2013 р. Інститут клітинної терапії заснував унікальний у своїй галузі науковий журнал «Клітинна і органна трансплантологія», який схвалений ДАК України і входить до основних міжнародних наукометричних баз. Ось уже 6-ий рік журнал видається за ексклюзивної фінансової підтримки Інституту клітинної терапії.

10) Активна участь у діяльності професійних міжнародних асоціацій і Асоціації кріобанків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.
Протягом багатьох років Інститут клітинної терапії підтримує професійне членство в Міжнародному товаристві клітинної терапії (ISCT), Міжнародному товаристві стовбурових клітин плаценти (IPLASS), а також є співзасновником і активним членом Асоціації кріобанків. Протягом 2018 року менеджмент Інституту клітинної терапії брав активну участь у робочих нарадах Асоціації.