Вчені ІКТ починають спільні дослідження з Чехією

Науковий досвід і технічні потужності Інституту клітинної терапії дозволяють проводити молекулярні дослідження, доступні далеко не всім дослідницьким центрам Західної Європи. Підтвердженням цьому є інтерес зарубіжних колег до методик, розроблених нашими вченими, а також підвищення кваліфікації на базі Інституту клітинної терапії.

1-2 серпня 2018 р. в Празі (Чехія) відбулася наукова зустріч представників науково-дослідної лабораторії Інституту клітинної терапії і співробітників лабораторії вірусної і клітинної генетики Інституту молекулярної генетики Академії наук Чехії, яка відома на весь світ досягненнями в галузі дослідження генів. Вчені обговорили питання вивчення ролі деяких генів у мезенхімальних стовбурових клітинах на різних біологічних моделях.

У перший день зустрічі заступник директора Кріобанку Інституту клітинної терапії к.б.н. Шаблій Володимир Анатолійович для колег з Інституту молекулярної генетики Академії наук Чехії представив доповідь, в якій узагальнив ще неопубліковані результати досліджень Інституту клітинної терапії з вивчення патерна метилювання гену ervw1 у клонах стовбурових клітин плаценти (регуляція експресії гену ervw1). Досягнення Інституту клітинної терапії в галузі генних і клітинних технологій викликали великий інтерес з боку чеських колег, і сторони домовилися про проведення спільних досліджень з метою поглиблення отриманих результатів шляхом проведення додаткових експериментів. Партнери з установи Академії наук Чехії також надали співробітникам Інституту клітинної терапії унікальні реактиви для вивчення регуляції гену ervw1 на рівні мРНК.

Другий день робочої зустрічі був присвячений питанню створення моделі розвитку стовбурових клітин плаценти на інших об’єктах (in vivo). Ще цього літа наукові співробітники Інституту молекулярної генетики Академії наук Чехії пройдуть стажування на базі Інституту клітинної терапії з циклу “Whole mount in situ hybridization”. А восени 2018 р. лабораторія вірусної і клітинної генетики буде приймати вчених з Інституту клітинної терапії в Празі для проведення спільних досліджень.

Інтеграція вчених з Інституту клітинної терапії (Україна) і Академії наук Чехії дозволить провести соціально важливі дослідження на більш високому рівні і отримати результати, вагомі для світової науки і практичної охорони здоров’я.