Representative office in Ukraine

 

 

City Name of Representative Telephone
Vinnitsa Vishnevskaya, Elena O. +38(098) 425-41-34
Dnipro (Dnipropetrovsk) Zach Svetlana +38(067) 566-54-73
Donetsk
Zaporizhia +38(050)322-71-03
+38(096)979-45-77
Ivano-Frankivsk Rivne Kozachock Yuri +38(095) 115-81-67
Kirovograd Klyuenkov Oksana +38(099) 769-15-03
Khmelnitsky  Elena Mazur  +38(067)370-74-36
Lutsk Dyky Alexander E. +38(068)563-40-57
Lviv and Ternopil Levitsky Andrew Lyubomirovich +38(067)418-43-41
Nikolaev Kurilchenko Natalia Vitalyevna +38 (050)946-82-85
Odessa Oleg Losev +38(067)930-13-92
Poltava Tyholiz Maria Vladimirovna +38(068)363-06-26
Sevastopol
Simferopol
Sumy Babko Angela M. +38(050)327-72-97
Uzhgorod Pakanych Mariia +38(050)804-66-01
+38(067)352-54-41
Kharkiv Evgeniya Nefedova E.
Odnoral Irina V.
+38(063)772-48-71
+38(098)490-86-98
+38(050)615-15-11
Kherson Porubleva Viktoriya +38(050)652-21-10
Khmelnitsky Burbela Alla +38(096)954-05-86
Chernivtsi Gumennyy Anatoly

Vatamaniyk Mikhailo

+38(099)029-04-80

+38(095)578-85-79

Chernigov Demidenko Youri +38(096)553-95-77