Terapia antistarnutia (anti-age terapia)

Exkluzívnou vecou Programu anti-age je použitie kmeňovových buniek výt’ažku placenty pre omladenie organizmu v celku: bez použitia medikamentóznej liečby a chirurgického zákroku.

Revitalizácia («návrat životných síl») je novou metódou omladenia s použitím posledných výmožeností molekulárnej a bunkovej biológie, ktoré umožňujú bez výmeny starnúcich a poškodených orgánov obnovovat’ a omladzovat’ ich bunkové zloženie.

Podl’a údajov amerických skúmatel’ov, človek sa môže považovat’ úplne zdravým do 44 roku života v prípade žien (so strednou dlžkou života 78,8 rokov), a do 40 v prípade mužov (so strednou dlžkou života 72,6 roky). To znamená, že 32 až 35 posledných rokov svôjho života každý človek žije majúc nejakú fyzickú nemoc alebo iné ochorenie.

Program revitalizácie má za účel spomalenie procesov starnutia a revitalizácie celého organizmu s návratom na predošlú, biologicky mladú a aktívnu funkčnú úroveň.

Po introdukcii v organizmus kmeňovových buniek výt’ažku placenty dochádza k dvojitomu účinku: “nedávno prišlé” bunky začínajú samy intenzívne pracovat, regenerujúc a oživujúc starnúce orgány a tkanivo, a taktiež “dávajú do prevádzky” mechanizmus, ktorý pomáha k “omladeniu” a aktivizácii už jestvujúcich v organizmu kmeňovových buniek

Pôsobenie revitalizácie je vel’mi účinné a má etapový charakter. Najprv sa reguluje fungovanie endokrinnej sústavy, obličky, pečene a druhých orgánov, a v tento spôsob sa uskutočňuje regenerácia všeobecných životných funkcií organizmu. V dôsledku toho správne fungovanie vnútorných orgánov zabezpečuje pekný a zdravý zovňajšok, dobrú náladu a sexuálnu aktivitu.

Ako pravidlo, tento Program sa odporúča pre osoby približujúce sa k 40 rokom, ale dôvodom pre indikáciu, bez ohl’adu na vek, môžu byt’ tieto zdravotné stavy:

  • zníženie intelektuálnych a fyzických schopností;
  • všeobecná únavnost’
  • oslabenie imúnnej sústavy;
  • vyčerpanie vegetatívno-cievnej sústavy v dôsledku stresu;
  • depresívny stav, nespavost’;
  • chronické bolesti: migréna, bolest’ hlavy, neuralgia, bolesti v oblasti chrbtu, zápal sedacího nervu;
  • komplikácie po operácii a chorobách.

Revitalizáciu potrebujú tí, kto stále prepína svôj organizmus v dôsledku intenzívného pestovania športu, aktívneho verejného života, politickej a obchodnej činnosti…

Revitalizácia sa používa pre osoby, ktoré naozaj milujú život, pre ktorých každá chvil’a je drahá, ktoré nechcú sa zmierovat’ s myšlienkou, že staroba nutne znamená choroby a neduživost’.

Kontraindikácie čo do použitia revitalizácie-niet. Výsledky procedúry omladenia môžu trvat’ až do 10 rokov! Pri tom čím mladšia je osoba, ktorá bola podrobena tejto kúre, tým viac stály a dlhotrvajúci bude účinok.