Oddelenia

Klinika je vybavená moderným zariadením. V klinike je možno uskutočňovat’ ambulačnú a nemocničnú liečbu pacientov, diagnostické vyšetrovania a rehabilitačné zákroky pre chorých zo zložitými ochoreniami akejkol’vek etiológie, v prípadoch ked’ tradičné metódy liečby nie sú účinné.

Liečebné a rekreačné Pogramy kliniky ponúkajú nielen účinnú liečbu zložitých chronických chorôb, ale aj profylaxiu starnutia a omladenie organizmu. Terapia antistarnutia (anti-age terapia) s používaním biologických preparátov spracovaných špecialistami Ústavu bunkovej terapie dovol’uje zastavit’ procesy starnutia a dosiahnut’ regeneráciu organizmu s návratom do mladšieho a aktívnejšieho celkového stavu organizmu.

Níže podávame neúplný zoznam chorôb, pri liečbe ktorých boli dosiahnuté vážitel’né výsledky s pomocou použitia autorských metód liečby kmeňovými bunkami, vypracovaných na Ústavu bunkovej terapie:

 • ochorenia centrálnej a periférnej nervovej sústavy: porážka, rehabilitácia po porážke a v prípadoch zranenia lebky, roztrúsená skleróza, Parkinsonová choroba, periférne neuropatie, Alzheimerová choroba
 • endokrinologické ochorenia: cukrovka II druhu, komplikácie cukrovky I a II druhu, hypotireóza;
 • autoimúnne ochorenia: systémová červená kožná tuberkulóza, reumatoidný zápal klbov, Kronová choroba, glomerulonefritída,
 • srdcovocievne ochorenia: ischemická choroba srdca, srdcová nedostatočnost’, kardiomiopátie;
 • ochorenia tráviaceho ústrojenstva: cirhóza pečene, hepatitídy infekčné a toxické, následky po chorobách vyvolaných vírusovými infekciami, pankreatitída, vredová choroba žalúdka a dvanástnika;
 • ochorenia pohybového ústrojenstva: artritídy, artrózy, osteochondróza chrbtovej kosti, displázia bedrových klbov, traumy a ich následky,
 • choroby močovopohlavných ústrojov: zápal prostaty, poruchy potencie, poruchy reproduktívnej funkcie u mužov a žien;
 • stavy imúnneho deficitu po chemoterapickej kúre pri liečbe onkologických chorých;
 • alergické stavy, prieduškova astma;
 • gynekologické choroby: endometrióza, hormonálne poruchy, klimaktérium;
 • predčasné starnutie a pocit chronickej únavy.

Rozmanitost’ programov lekárskych služieb, ktoré poskytujú kvalifikovaní špecialisti, sú jednou z predností kliniky, čo dovol’uje zodpovedat’ najvyšším požiadavkám zákazníkov v oblasti riešenia zložitých lekárskych problémov. K Vašej dispozicii sú najmodernejšie biotechnológie, ktoré spojujú posledné vedecké vymoženosti a štandardy evrópskej kvality.

V klinike vládne duch vyberanosti, pohodlia a komfortu. Na Vás čaká priaznivo naklonené a pokojné prostredie, pozorný lekársky personál s vysokou kvalifikáciou. Klinika zaručuje zachovávanie tajnosti, akost’ a bezpečnost’ liečby.