Наукова діяльність

Основні структурні підрозділи Наукового центру:

 1. Лабораторія клітинних культур.
 2. Гістологічна лабораторія.
 3. Біохімічна лабораторія.
 4. Гематологічна лабораторія.
 5. Імунологічна лабораторія.
 6. Коагулометрична лабораторія.
 7. Біотехнологічна лабораторія.
 8. Лабораторія програмованого кріогенного заморожування.
 9. Кріосховище клітинних і тканинних трансплантатів.

nauka1

Кінець ХХ століття ознаменувався низкою найбільших досягнень молекулярної і клітинної біології, що відкривають широкі перспективи для створення принципово нових і ефективних біомедичних технологій, які дадуть можливість вирішити проблему лікування ряду найтяжчих захворювань людини.

Успішне впровадження в практику експериментальної біології методів тривалого культивування стовбурових клітин і клітин-попередників, створили передумови розробки технологій замісної клітинної та тканинної терапії.

Подальший розвиток фундаментальних досліджень механізмів клітинного диференціювання і регенерації тканин, створення, розробка нових біомедичних технологій клітинної та генної терапії цілком залежить від наявності адекватного клітинного матеріалу, що не викликає імунного відторгнення трансплантатів.

Розробка технологій спрямованого диференціювання стовбурових клітин і клітин-попередників in vitro дозволить вирішити проблеми отримання донорського матеріалу для замісних біомедичних технологій при лікуванні широкого спектру захворювань людини.

patent1

Основні напрями наукових досліджень Інституту клітинної терапії:

 1. Розробка методів забору, виділення, розмноження, кріогенної консервації, культивування і спрямованої диференціації стовбурових клітин, а також нових способів трансплантації тканин і клітин.
 2. Дослідження ефективності трансплантації тканин і клітин на моделях захворювань і патологічних процесів. Вивчення механізмів апоптозу, проліферації і диференціювання стовбурових клітин. Визначення біологічної активності та біохімічної структури сполук, які виробляються стовбуровими клітинами.
 3. Дослідження механізмів взаємодії стовбурових і соматичних клітин. Дослідження впливу мікрооточення на процеси хоумінга, проліферації і диференціювання стовбурових клітин. Вивчення ролі стовбурових і прогеніторних клітин у процесах фізіологічного і патологічного старіння.
 4. Експериментальне обґрунтування використання трансплантації клітин і тканин при внутрішніх хворобах людини, захворюваннях системи крові, патології скелетно-м’язового апарату, опіках, захворюваннях центральної і периферичної нервової системи, ендокринній патології, патології серцево-судинної системи та системи зовнішнього дихання, онкопатології, патології печінки та нирок, шкірно-венеричних захворюваннях, хірургічних хворобах, при акушерсько-гінекологічній, спадковій та геронтологічній патології.
 5. Обгрунтування і експериментальне відпрацювання реконструктивних операцій на основі клітинних і тканинних біотехнологій.

Мета і завдання програми

Наукова програма має своєю кінцевою метою розробку на етапі доклінічних досліджень нових методів лікування захворювань людини, заснованих на біомедичних технологіях.