Клітинна терапія

Про клітинну терапію

Клітинна терапія – це новий офіційний напрямок у медицині, заснований на застосуванні регенеративного потенціалу стовбурових клітин дорослого організму для лікування низки важких захворювань, реабілітації пацієнтів після травм, боротьби з передчасними ознаками старіння. Стовбурові клітини також вважаються перспективним біоматеріалом для створення біологічних протезів клапанів серця, судин і трахеї, застосовуються в якості унікального біонаповнювача для відновлення дефектів кісток та інших цілей пластичної та реконструктивної хірургії.

Механізм відновної дії стовбурових клітин вчені пояснюють як їх здатністю трансформуватися в клітини крові, печінки, міокарда, кісткової, хрящової або нервової тканини і, таким чином, відновлювати пошкоджені органи, так і за допомогою продукції різноманітних факторів росту відновлювати функціональну активність інших клітин (за так званим паракринним типом).

Для клінічних цілей стовбурові клітини найчастіше отримують з кісткового мозку і пуповинної крові, також після попередньої стимуляції кровотворення необхідну для лікування кількість стовбурових клітин можна виділити з периферичної крові дорослої людини. В останні роки у світі з’являється все більше повідомлень про клінічне застосування стовбурових клітин, виділених із плаценти, жирової тканини, тканини пупкового канатика, амніотичної рідини і навіть пульпи молочних зубів. Залежно від захворювання, віку та стану пацієнта, більш бажаним може бути те чи інше джерело стовбурових клітин. Ось вже понад 50 років для лікування лейкозів та лімфом застосовуються гемопоетичні (кровотворні) стовбурові клітини, а цей метод лікування загальновідомий як трансплантація кісткового мозку, хоча на сьогоднішній день все частіше в гематологічних клініках світу гемопоетичні стовбурові клітини отримують із пуповинної та периферичної крові. В той же час для лікування травм головного та спинного мозку, стимуляції загоєння переломів і хронічних ран доцільніше використовувати мезенхімальні стовбурові клітини, які є попередниками сполучної тканини. Мезенхімальними стовбуровими клітинами багата жирова тканина, плацента, пуповинна кров, амніотична рідина. Враховуючи імуносупресивну дію мезенхімальних стовбурових клітин, їх також застосовують для лікування низки автоімунних захворювань (розсіяний склероз, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона та ін.), як і посттрансплантаційних ускладнень (для запобігання відторгнення пересадженого донорського органу). Для лікування серцево-судинних захворювань, в тому числі ішемії нижніх кінцівок, найбільш перспективною вважається пуповинна кров, в якій міститься особливий вид так званих ендотеліальних прогеніторних стовбурових клітин, яких немає більше в жодній тканині людського організму.

Клітинна терапія може бути автологічна (застосовуються власні клітини) і алогенна (донорські). Однак, беручи до уваги, що кожна ядерна клітина людського організму володіє певними імунологічними характеристиками (HLA-фенотип або імунний паспорт), застосування донорських стовбурових клітин вимагає імунологічної сумісності. Цей факт обумовлює доцільність банкування власних стовбурових клітин, заморожених, поки людина ще молода та здорова. У цьому аспекті незаперечною медичною та біологічною цінністю володіє пуповинна кров людини – джерело кількох унікальних ліній стовбурових клітин. Зібрані в перші хвилини життя, стовбурові клітини пуповинної крові володіють найвищою здатністю до проліферації (розмноження) і керованої диференціації.

Лікування стовбуровими клітинами може грунтуватися як на їх внутрішньовенному введенні, подібно лікарському препарату, так і безпосередньо в пошкоджені тканини. В останні роки все ширше застосовується метод внутрішньокісткової трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові, що сприяє їх більш швидкому приживленню. Також розроблено метод введення стовбурових клітин безпосередньо в коронарні судини (при ішемічній хворобі серця, інфаркті міокарда), що отримав назву «клітинна кардіоміопластика».

Клітинна терапія може проводитися як у монотерапії, так і доповнюючи хірургічне або медикаментозне лікування.

У даний момент стовбурові клітини успішно застосовують у лікуванні близько 100 важких захворювань, при деяких з них – це єдиний ефективний метод лікування.

Як правило, у всіх пацієнтів після введення суспензії стовбурових клітин відзначають активацію функціональних систем організму, нормалізацію імунного статусу й обмінних процесів. Пацієнти після курсу клітинної терапії відзначають приплив сил, підвищення загального життєвого тонусу, зменшення слабкості і млявості, поліпшення апетиту, нічного сну, покращення пам’яті на поточні події, концентрації уваги та гостроти мислення. Після регенеративної терапії стовбуровими клітинами спостерігається підвищення статевого потягу (лібідо) в обох статей і статевої потенції у чоловіків. Відзначається нормалізація емоційного фону, зменшуються депресивні настрої, мобілізуються вольові процеси, посилюється тяга до інтелектуальної та творчої діяльності. Клітинна терапія також дозволяє підсилити імунітет до простудних захворювань і стресостійкість. Наприклад, введення в організм клітинної суспензії приводить до зростання кількості лейкоцитів у онкологічних хворих з хіміопроменевою депресією кровотворення з 2 до 5 тис. за два тижні.

Також клітинна терапія – ефективний засіб для подолання синдрому хронічної втоми.

Щорічно в світі виконується близько 40 – 50 000 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин. Тільки в США за останні 30 років 1 мільйон пацієнтів отримали лікування власними стовбуровими клітинами з різних джерел. А в 2012 р. Європейська асоціація з трансплантації кісткового мозку оголосила про мільйонного пацієнта, якому була здійснена трансплантація стовбурових клітин периферичної крові.

У 2010 р. весь світ облетіло сенсаційне повідомлення, що за допомогою стовбурових клітин німецькі вчені вилікували пацієнта від СНІДу. А в 2012 р. за дослідження в галузі стовбурових клітин вчені Сін’я Яманака (Японія) і Джон Гердон (Великобританія) отримали Нобелівську премію.

Враховуючи новизну методів клітинної терапії, а також складність даного підходу, що вимагає відповідного технологічного та лабораторного забезпечення й належної підготовки кадрів, у всьому світі лікування стовбуровими клітинами може проводитися тільки в клініках, які мають ліцензію на цей вид діяльності і згідно протоколів, схвалених відповідними регуляторними органами в галузі охорони здоров’я. Одними з найбільш важливих міжнародних організацій, що здійснюють контроль за заготівлею та клінічним застосуванням стовбурових клітин є Європейська асоціація з трансплантації кісткового мозку (EBMT), EUROCORD, Американська асоціація банків крові (AABB), Міжнародне товариство дослідників стовбурових клітин (ISSCR), Всесвітня асоціація донорів кісткового мозку (WMDA), Американське управління з нагляду за якістю фармпрепаратів та продуктів харчування (FDA).
В останні роки все більш поширеною стає практика функціонування клініки клітинної терапії в комплексі з кріобанком стовбурових клітин. У цьому випадку злагоджена робота команди медиків, відсутність необхідності транспортування біоматеріалу та залучення третіх осіб до надання послуги дозволяють забезпечити найвищу якість лікувальних заходів.

В Україні Інститут клітинної терапії, володіючи унікальним лабораторним комплексом, Кріобанком і клінічною базою, є лідером з розробки нових методів лікування із застосуванням стовбурових клітин та надання сучасних медичних послуг найвищої якості.  За рівнем лабораторно-технічного оснащення Інститут клітинної терапії не має аналогів як в Україні, так і в країнах ближнього зарубіжжя.

Інститут клітинної терапії став першою в Україні організацією, яка отримала право на проведення клінічних випробувань в сфері застосування стовбурових клітин (Наказ МОЗ України № 630 «Про проведення клінічних досліджень стовбурових клітин», 2008 р.).

А в 2012 році Міністерство охорони здоров’я України вперше в СНД затвердило методи лікування із застосуванням клітинних препаратів, виготовлених біотехнологічною лабораторією Інституту клітинної терапії (Pancrostem® і Angiostem®).

Консультація

Зателефонуйте або напишіть і консультант дасть вичерпні відповіді на всі ваші запитання

consultation