Стовбурові клітини лікують остеоартроз колінного суглоба

Остеоартроз – одне з найрозповсюдженіших захворювань у світі. Під остеоартрозом розуміють ураження суглобів, при якому має місце прогресуюче пошкодження суглобового хряща. Остеоартроз поражає різні суглоби, але доволі часто – колінні. Остеоатроз колінного суглоба називається гонартроз. Це захворювання  – одна з основних медичних причин зниження якості життя жінок і чоловіків, старших 40 років, у всьому світі. Гонартроз супроводжується вираженим больовим синдромом, обмежує рухову активність пацієнта і нерідко стає причиною інвалідності. Розвитку остеоартрозу сприяє ожиріння, генетична схильність, менопауза у жінок.

У лікуванні гонартрозу з різною ефективністю використовуються протизапальні та знеболювальні препарати, хондропротектори, фізіотерапія, хірургічні втручання і навіть протезування колінних суглобів. Проте, жоден із перелічених методів лікування не відновлює пошкоджений суглоб, а лише зменшує біль та інколи сповільнює прогресування хвороби. Єдиним терапевтичним підходом до відновлення розрушеного суглобового хряща є застосування мезенхімальних стовбурових клітин. Мезенхімальні стовбурові клітини переважно отримують з пуповинної крові, плаценти, пупкового канатика, кісткового мозку, жирової тканини.

В міжнародному журналі “Хірургія коліна, спортивна травматологія, артроскопія”  (Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy) за 2019 рік опубліковано результати лікування хрящових дефектів колінних суглобів із застосуванням аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканини на базі ортопедичних центрів у Бельгії та Греції. Таку інноваційну клітинну терапію провели 25 пацієнтам, середній вік хворого складав 30,5 року, індекс маси тіла 23,6 кг/м2, а середній розмір дефекту хряща –  3,5 см2. Хворих спостерігали 3 роки після клітинної терапії перш, ніж зробити будь-які висновки. Комплексне обстеження пацієнтів проводили через 6, 12, 24 і 36 місяців після заповнення хрящового дефекту стовбуровими клітинами під час хірургічного втручання. 

В результаті лікування у всіх хворих відзначено значне клінічне покращення, підтверджене функціональними та радіографічними методами дослідження. Магнітно-резонансна томографія підтвердила повне заповнення хрящового дефекту у 65% пацієнтів. У тих випадках, коли проводилася післяопераційна біопсія, гістологічне дослідження підтвердило наявність тканини, схожої до гіалінового хряща в зоні дефекту.

Таким чином, вчені зробили висновок про придатність стовбурових клітин для відновлення ураженої хрящової тканин колінних суглобів та ефективність клітинної терапії у лікуванні остеоартрозу.

За матеріалами: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31493012

В Україні Інститутом клітинної терапії також розроблені методики застосування стовбурових клітин у лікуванні остеоартрозу, в тому числі гонартрозу, які зараз проходять апробацію в клінічних дослідженнях під егідою Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України. Обробка, культивування та кріоконсервування стовбурових клітин для клінічних досліджень здійснюється на базі першого та єдиного ISO-акредитованого кріобанку України при Інституті клітинної терапії. 

Консультація

Зателефонуйте або напишіть і консультант дасть вичерпні відповіді на всі ваші запитання

consultation