Чергові наукові досягнення ІКТ для більш ефективної терапії

Ексклюзивною перевагою Клініки Інституту клітинної терапії є високоефективні препарати плаценти, розроблені і виготовлені на базі власного Кріобанку. Інститут клітинної терапії першим в Україні і одним із перших у світі запропонував майбутнім батькам високотехнологічну послугу зберігання плаценти після пологів, а також вже понад 10 років займає лідерські позиції в галузі дослідження плаценти.

Вчені Інституту клітинної терапії є членами Міжнародного товариства дослідження стовбурових клітин плаценти (International Placenta Stem Cell Society (IPLASS) та Міжнародної федерації асоціацій з дослідження плаценти (International Federation of Placenta Associations (IFPA) та неодноразово удостоювалися престижних нагород від цих організацій.

Сьогодні на міжнародній науковій арені рівень дослідника чи наукового центру визначається статусом журналів, які приймають до друку їх наукові праці, а точніше імпакт-фактором. Так, наукові статті колективу авторів Інституту клітинної терапії, присвячені дослідженню стовбурових клітин плаценти, публікувалися в таких престижних міжнародних наукових журналах, як Placenta (2017, імпакт-фактор – 2,8), Experimental and Therapeutic Medicine (2016, 2017, імпакт-фактор – 1,56), Oncology letters (2018, імпакт-фактор – 1,6), Сytometry Part A (2018, імпакт-фактор – 3,26).

І вже в цьому році статтю Інституту клітинної терапії, присвячену результатам досліджень імунофенотипу та експресії генів стовбуровими клітинами плаценти на різних етапах культивування, прийняв і опублікував міжнародний рецензований науковий журнал BioMed Research International. Дане видання включено до наукометричних баз Scopus і Pubmed, а імпакт-фактор журналу становить 2,6. 

Дана робота колективу авторів Інституту клітинної терапії під назвою “Високопроліферативні мультипотентні клітини плаценти в незначній мірі експресують цитокератин-7” має величезне практичне значення, тому що представляє цінні молекулярні маркери стовбурових клітин плаценти на різних етапах культивування, що важливо для цілей клітинної терапії.

Консультація

Зателефонуйте або напишіть і консультант дасть вичерпні відповіді на всі ваші запитання

consultation