Досягнення Клініки Інституту клітинної терапії в 2019 році

Ось і добігає кінця 2019 рік… Ми добре працювали і традиційно підводимо підсумки основних досягнень та успіхів нашої Клініки в 2019 році.

1. Підтвердження престижної міжнародної акредитації ISO 9001:2015.

У 2013 р. Клініка Інституту клітинної терапії, ввійшла до числа  небагатьох медичних закладів України, що отримали міжнародний сертифікат якості ISO, і на сьогодні всі підрозділи Клініки вкотре підтверджують акредитацію ISO 9001:2015.

2. Утвердження лідерства на міжнародному ринку послуг клітинної терапії

Заснований у 2003 р. перший Кріобанк України, створений при Інституті клітинної терапії, ось уже 17 рік зберігає лідерство на вітчизняному ринку послуг із довготривалого кріозберігання перинатальних тканин (пуповинна кров, плацента, пуповина). Клініка клітинної терапії Інституту має найбільший в Україні досвід лікування захворювань із застосуванням стовбурових клітин в рамках клінічних досліджень.

3. Успішне завершення клінічного дослідження «Ефективність застосування кріоконсервованої амніотичної мембрани людини при кератитах інфекційної та нейротрофічної етіології».

У 2019 р. Інститут клітинної терапії успішно завершив спільне з ДУ “Інститут офтальмології та тканинної терапії ім. В.П. Філатова” АМН України клінічне дослідження, результати якого дозволяють впровадити в практичну охорону здоров’я розроблений Клінікою Інституту метод лікування кератитів з використанням тканини плаценти.

4. Початок нового клінічного дослідження «Оцінка ефективності застосування стовбурових клітин кісткового мозку та плаценти в лікуванні хворих з остеоартрозом».

Кріобанк Інституту клітинної терапії є лідером з забезпечення вітчизняних академічних клінік та державних медичних науково-дослідних установ препаратами стовбурових клітин та тканин людини для проведення клінічних досліджень, а Клініка Інституту має багаторічний успішний досвід клітинної терапії в рамках клінічних досліджень. У 2019 р. Координаційний центр трансплантації органів, клітин та ткани МОЗ України видав дозвіл на проведення клінічного дослідження, що передбачає застосування стовбурових клітин кісткового мозку та плаценти в лікуванні остеоартриту.

5. Участь у міжнародному науковому проекті “Міжнародна мережа з трансляційних досліджень похідних перинатальних тканин з метою їх терапевтичного застосування”, підтриманому грантом COST Action CA17116.

Інститут клітинної терапії входить у Європейську кооперацію з науки та технологій і протягом 2018-2022 рр. бере участь у реалізації наукового проекту з дослідження перинатальних тканин (пуповина, плацента), що фінансується програмою Европейського союзу Horizon 2020.

6. Участь у міжнародному науковому проекті “Вплив циркулюючих вірусних трансактиваторних білків (HIV-1 Tat and EBV Zta) на експресію генів при В-клітинному лімфомагенезі” підтриманому грантом в рамках наукової співпраці між Україною та Францією. 

Висока кваліфікація співробітників і сучасне оснащення дозволяє Інституту клітинної терапії проводити високотехнологічні наукові дослідження в галузі молекулярної біології, результати яких дозволяють створювати нові клітинні та геноінженерні препарати.

7. Розроблено нові протоколи виготовлення тканинних та клітинних продуктів.

Одним із девізів Інституту клітинної терапії є постійний розвиток і вдосконалення. Наші кріобіологи постійно працюють над вдосконаленням протоколів кріоконсервування та кріозберігання біоматеріалу. Вже зараз життєздатність розморожених стовбурових клітин після довготривалого зберігання в рідкому азоті становить до 96%. 

8. Впроваджено нові послуги (кріозберігання фрагментів аутологічної плаценти, аутологічної пуповини, мезенхімальних клітин аутологічної плаценти).

Інститут клітинної терапії володіє ексклюзивними методиками кріоконсервування плаценти і виготовлення унікальних препаратів з плаценти, це – екстракт плаценти, придатний навіть до внутрішньовенного введення, мезенхімальні стовбурові клітини плаценти та тканинні трансплантати, зокрема для застосування в офтальмології. 

9. Проведення наукових досліджень на базі Інституту Густава Руссі, провідного європейського онкологічного центру.

Реалізовуючи грантовий проект в рамках співпраці між Україною та Францією кандидати наук, заступник директора Кріобанку В.А. Шаблій та І.Я. Скрипкіна, проводили наукові дослідження на базі Інституту Густава Руссі протягом 2.09-31.09. 2019 р. та 2.09-7.11.2019 р. Результати проведених досліджень мають практичне значення для оптимізації лікування злоякісних захворювань у світі, а унікальний досвід роботи за спеціальністю, який наші наукові кадри отримали в кращому європейському медичному центрі впроваджується в щоденну роботу Клініки.

10. Участь у діяльності міжнародних професійних співтовариств – Асоціація кріобанків, ISCT, IPLASS,  IFPA, ISSCR.

Інститут клітинної терапії є співзасновником і дійсним членом Асоціації кріобанків пуповинної крові, інших клітин та тканин людини, а співробітники Кріобанку є членами Міжнародного товариства клітинної терапії (ISCT), Міжнародного товариства з дослідження стовбурових клітин плаценти (IPLASS), Міжнародної федерації асоціацій з дослідження плаценти, Міжнародного товариства з дослідження стовбурових клітин (ISSCR). В рамках членства в основних професійних співтовариствах Кріобанк отримує доступ до останніх досягнень біобанкінгу стовбурових клітин та клітинної терапії, при необхідності, забезпечує своїм клієнтам та пацієнтам консультації провідних фахівців галузі як і ділиться знаннями та здобутками з міжнародною медичною спільнотою.

11. Участь у 6 міжнародних наукових конференціях.

Упродовж 2019 року співробітники Інституту клітинної терапії взяли участь у 6 міжнародних наукових конференціях закордоном. Це EMBO/EMBL Symposium: Ідентичність та еволюція різних типів клітин (Німеччина); щорічна наукова зустріч ISCT (Австралія); щорічна наукова зустріч ISSCR (США); 13-а щорічна конференція, присвячена стовбуровим клітинам та регенеративній медицині (Франція); міжнародна наукова конференція “Досягнення техніки на службі медицини” (Польща).

12. 7 наукових публікацій за результатами останніх досліджень.

Предметом особливої гордості і доказом міжнародного визнання Клініки Інституту клітинної терапії є публікації наших науковців у провідних міжнародних спеціалізованих виданнях, де друку статті передує тривала і прецизійна рецензія роботи провідними зарубіжними фахівцями галузі. Упродовж 2019 р. наукові співробітники Кріобанку та лікарський персонал Клініки Інституту клітинної терапії опублікували 7 нових наукових праць. Найвагомішою з них є наукова стаття “Високопроліферативні мультипотентні клітини плаценти в незначній мірі експресують цитокератин-7”, що опублікована в міжнародному рецензованому науковому журналі BioMed Research International, який індексується в Scopus і Pubmed (імпакт-фактор – 2,6). 

13. Видання фахового журналу “Клітинна та органна трансплантологія”

З 2013 року за фінансової пітримки Інституту клітинної терапії видається ексклюзивний для України науково-практичний журнал “Клітинна та органна трансплантологія”. Журнал включено у перелік фахових видань України і призначений для широкого кола лікарів, науковців, студентів медицини та біології, що цікавляться питаннями клітинної та органної трансплантології чи працюють в цій галузі. Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах, зокрема Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, NLM Catalog, CiteFactor, International Scientific Indexing та Open Academic Journals Index. Журнал також зареєстровано в базі Pubmed.

Консультація

Зателефонуйте або напишіть і консультант дасть вичерпні відповіді на всі ваші запитання

consultation