Стовбурові клітини лікують ускладнення COVID-19

Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19) – це гостре респіраторне інфекційне захворювання, спричинене коронавірусом (SARS-CoV-2). COVID-19 в першу чергу поражає легені, а також інші системи органів, зокрема серце та імунну систему. Рецептором для коронавіруса є молекули ангіотензин-перетворюючого ферменту, яких особливо багато в легенях, судинах, серці, травному тракті.

 

Надмірна активація імунної системи вірусом SARS-CoV-2 характеризується підвищеним викидом прозапальних цитокінів, так званих клітинних «гормонів», які посилюють запальні реакції і синтез сполучної тканини. Цей феномен отримав назву «цитокінового шторму».   Рівень прозапальних цитокінів корелює з важкістю перебігу хвороби.

 

Ураження клітин легеневих альвеол (альвеоцитів) та ендотелію судин (ендотеліоцитів) при COVID-19 призводить до набряку легень, ателектазів (спадання бронхів), тромбозу, розвитку респіраторного дистрес-синдрому, що в свою чергу спричинює недостатність функціонування внутрішніх органів. Інтерстиційна пневмонія, що розвивається при COVID-19, супроводжується потовщенням міжальвеолярних перегородок, розвитком сполучної тканини в легенях, що заміщує функціонально активну легеневу тканину.

 

Хоча причини COVID-19  й патологічні зміни, що розвиваються при цьому захворюванні добре описані, однозначно ефективного протоколу лікування досі не розроблено, у різних пацієнтів хвороба перебігає дуже по різному. Не менше лікарів хвилює постковідний синдром («хронічний» COVID), у осіб, які лабораторно одужали.

Ще на початку епідемії COVID-19 в Китаю було опубліковано декілька резонансних випадків подолання ускладнень COVID-19 у критично важких пацієнтів за допомогою мезенхімальних стовбурових клітин пуповини. Цей лікувальний підхід підхопили вчені з інших країн, і на кінець 2020 року клінічні дослідження, в рамках яких при COVID-19 застосовувалися мезенхімальні стовбурові клітини зареєстрували в США, Китаю, Іспанії, Колумбії, Об’єднаному Королівстві, Пакистані, Мексиці, Бельгії, Бразилії, Франції, Німеччині, Білорусі, Ірану, Йорданії, Туреччині, ОАЕ, Канаді, Південній Кореї, Індонезії, Україні, Єгипті, Швеції, Росії.

У лікуванні COVID-19 застосовуються мезенхімальні стовбурові клітини пуповини, плаценти, кісткового мозку, пуповинної крові, жирової тканини, зубної пульпи, слизової оболонки носа, менструальної крові. Клітинні препарати переважно вводяться внутрішньовенно, одноразово або двічі-тричі. Дози мезенхімальних стовбурових клітин складають від 1 х 106/кг/введення до 10 х 106/кг/введення.

Клінічні дослідження з лікування COVID-19 стовбуровими клітинами у світі ініціювали такі біотехнологічні компанії як Athersys, Cynata, Mesoblast та Pluristem.

Досвід застосування мезенхімальних стовбурових клітин у лікуванні COVID-19 на сьогодні свідчить про їх безпечність, а також в багатьох пацієнтів відзначається висока терапевтична ефективність. Мезенхімальні стовбурові клітини зменшують продукцію чи не основного прозапального цитокіну – фактора некрозу пухлини-альфа, підвищують синтез інтерлейкіну-4, що чинить імуномодулюючу дію при COVID-19. Таким чином, мезенхімальні  стовбурові клітини зменшують «цитокіновий шторм», захищають епітеліальні клітини альвеол, сприяють регенерації.

 

Завдяки імуномодулюючим та регенеративним властивостям мезенхімальних стовбурових клітин, вони і раніше використовувалися у лікуванні респіраторного дистрес-синдрому, а також низки аутоімунних хвороб (розсіяний склероз, хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, ревматоїдний артрит та ін).

 

Мезенхімальні стовбурові клітини при COVID-19 підвищують активність В-лімфоцитів, що збільшує антитілоутворення, а також регуляторних дендритних клітин, макрофагів M2, регуляторних Т-лімфоцитів, в той же час знижують активність М1-макрофагів та нейтрофільних гранулоцитів, надмірна активація яких при COVID-19 небажана. Мезенхімальні стовбурові клітини також зменшують синтез колагену, що зменшує ступінь інтерстиційної пневмонії, позитивно впливають на функцію епітеліоцитів та ендотеліоцитів.

 

Світовий досвід застосування мезенхімальних стовбурових клітин у лікуванні COVID-19 узагальнено в статті Zhongwen Li et al “Stem cell therapy for COVID-19, ARDS and pulmonary fibrosis”, опублікованій у 2020 році в міжнародному науковому журналі “Сell Proliferation”.

 

Зокрема, повідомляється про групу 7 пацієнтів з COVID-19, в яких вже через 2 дні після введення мезенхімальних стовбурових клітин значно зменшилися симптоми, зросла кількість лімфоцитів у периферичній крові, знизився рівень С-реактивного білка, який є важливим маркером запалення.

В іншій групі спостереження у 64% пацієнтів після терапії мезенхімальними стовбуровими клітинами відзначено клінічне покращення, підтверджене даними комп’ютерної томографії легень.

В Україні лікарі та науковці Інституту клітинної терапії створили метод лікування коронавірусної пневмонії з використанням мезенхімальних стовбурових клітин плаценти. У березні 2020 року сумісно з КМКЛ №4 розпочато клінічне дослідження «Лікування коронавірусної COVID-19 пневмонії (збудник SARS-CoV-2) кріоконсервованими алогенними мультипотентними мезенхімальними стовбуровими клітинами плаценти» під егідою Координаційного Центру трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України.

 

Клініка Інституту клітинної терапії також пропонує програму постковідної реабілітації хворих, які перенесли COVID-19, адже, у більшості пацієнтів після лабораторного одужання ще довго відзначаються порушення функції нервової системи, органів дихання, серцево-судинної системи та інші розлади. Комплексна програма постковідної реабілітації в Інституті клітинної терапії спрямована на швидке повернення пацієнта до повноцінного життя.

За матеріалами: Zhongwen Li et al. Stem cell therapy for COVID-19, ARDS and pulmonary fibrosis. Cell Proliferation. 2020;53:e12939, також використано дані Асоціації кріобанків.

Консультація

Зателефонуйте або напишіть і консультант дасть вичерпні відповіді на всі ваші запитання

consultation